עפרה חזה Lyrics

Shirei Moledet 3
(1998)
 1. The Declaration of Independence
 2. Re'ach Tapu'ach Odem Shani
 3. Ayelet A'havim
 4. Bein Nehar P'rat U'nehar Chidekel
 5. Balayla
 6. Hechalil
 7. Haya Hu Afor
 8. Aval Machar Echzor
 9. Debka Abaya
 10. Medley: Hanokdim / Ma Yafim Ha'leilot
 11. Bagalil / Betel-Chai
 12. Hakotel
כל הנשמה
(1994)
 1. לאורך הים
 2. רוח האדם
 3. זה יבוא פתאום
 4. כל הנשמה
 5. ילד אחד
 6. מיליון
 7. ליד באר מולדתי
 8. שהייתי שלך
 9. כשתבוא
 10. כל יום והכאב שלו
 11. בן אדם בעולם
 12. גופך רוקד בחלומי
שירי מולדת א'■ב'
(1989)
 1. זמר נוגה
 2. יש לי גן
 3. נערה ושמה כנרת
 4. בהר הגלבוע
 5. מה אומרות עיניך
 6. נעמה
 7. עץ הרימון
 8. הצריף הקטן
 9. מחרוזת שירי רועים ואוהבים: שירי השומר (מעל המגדל) / ערב שח / רועה ורועה / שיר הכד / דבקה רפיח (לי יומי ולי לילי)
 10. אל נא תאמר לי שלום
 11. הן אפשר
 12. שני שושנים
 13. בכרם תימן (אל תפחדי תמר)
 14. שדמתי
 15. שבעת המינים
 16. הנערים הספנים
 17. אשכולית
 18. איריסים
 19. דבר אלי בפרחים
 20. מחרוזת שירי כפר: שם שועלים יש / בפאת הכפר / דבקה החמור / על גבעות שיך אבריק / באר בשדה
 21. יד ענוגה
Shirey Moledet 2
(1985)
 1. Al Na Tomar Li Shalom
 2. Hen Efshar
 3. Shney Shoshanim
 4. Becherem Teyman (Al Tifchadi Tamar)
 5. Shedemati
 6. Shiv'at Haminim
 7. Hane'arim Hassapanim
 8. Eshkolit
 9. Irissim
 10. Daber Elay Bifrachim
 11. Shirey Kfar
Adamah (Earth)
(1985)
 1. Goral Echad
 2. Adamah
 3. Mishehu Holech Tamid Iti
 4. Ru'ach Tzfonit, Ru'ach Dromit
 5. Hitchadshoot
 6. Od Mechaka La'echad
 7. Le'atzmi Bilvad
 8. Rachamim
 9. Tzippori
 10. Shir Eres La'adva
בית חם
(1984)
 1. בית חם
 2. עזור לי
 3. מנגינת הלב
 4. לדעת כן או לא
 5. יד ביד
 6. בן פרבר
 7. אתך הלילה
 8. קום והתעורר
 9. אתה הבטחת
 10. ריקוד אחרון
שירי תימן
(1984)
 1. אם ננעלו
 2. יחילוי ויחלי
 3. אסאלק
 4. צור מנתי / סעי יונה / ספרי תמה
 5. גלבי
 6. אודה לאלי
 7. לפלח הרימון
 8. איילת חן
Shirey Moledet
(1983)
 1. Yad 'anugah
 2. Zemer Nugeh
 3. Yesh Li Gan
 4. Na'arah Ushmah Kineret
 5. Be'har Hagilboa
 6. Ma Omrot Einaich
 7. Na'amah
 8. Etz Harimon
 9. Hatz'rif Hakatan
 10. Shirey Ro'im Ve'ohavim
חי
(1983)
 1. חי
 2. אמן למילים
 3. בלדה למלך
 4. אחרי החגים
 5. משורר הרחוב
 6. מחפשת דרך
 7. עכשיו
 8. מאמי
 9. סופר סטאר
 10. סוף הקיץ
Petuyim
(1982)
 1. Al Chait Hayamim
 2. Am Yafeh
 3. Ahalan Osher
 4. Qaytz
 5. Kol Yom Metchilah Shanah
 6. Mechtav Ahavah
 7. Gavriel
 8. Pituyim
 9. Malkat Haksamim
 10. Levo El Toch Haperach
Li-Yeladim (Songs for Children)
(1982)
 1. Ha'iparon B'rogez (Pencil Is Angry)
 2. Eser Etzba'ot Li (I Have 10 Fingers)
 3. Agudal Agudali (Thumb, My Thumb)
 4. Yeish Lanu Tayish (We Have a Goat)
 5. Shnayim Sinim (3 Chinese (a Nonsense Song))
 6. Ani Menagen (I Play [Musical Instrument])
 7. B'nu Gesher Mizahav (Build a Bridge of Gold)
 8. Bubah Yemima (Doll Yemima)
 9. Ma Yikara Li (Mommy Is Dear to Me)
 10. Abba Sapair Li Sipur (Daddy Tell Me a Story)
 11. Pizmon Layakinton (Song to the Hyacinth)
 12. Shiri Li Shir Eres (Sing Me a Lullaby)
 13. Sh'chav B'ni (Lie Down, My Son)
 14. Numi, Numi (Sleep, Sleep)
 15. Mi Yivneh Bayit (Who Will Build the House)
 16. Havu L'venim (Bring Bricks)
 17. Dunam Po V'dunam Sham (a Dunam Here, a Dunam There)
 18. Mal'u Asamenu Bar (Our Storehouses Are Filled With Grain)
 19. Achinu Hanahag (Our Brother the Driver)
 20. Aytzay Li El Haya'ar (I'll Go Out to the Forest)
 21. Shibolet Basadeh (Ear of Corn in the Field)
 22. Agadah (Al S'fat Yam Kineret) (Legend (on the Shores of Kineret))
 23. Ohr Chavatzalot (Light of Lilies)
 24. Zemer, Zemer Lach (Song For You (My Homeland))
 25. Shir Hageshem (Rain Song)
 26. Pana Hageshem (Rain Has Passed)
 27. Kol Ha'olam Kulo Gesher Tzar Me'od (Whole World Is a Narrow Bridge)
 28. Hayom Yom Shishi (Today Is Friday (Tomorrow Is the Sabbath))
Al Ahavot Shelanu
(1980)
 1. Al Ahavot Shelanu
 2. Atah Kore Li
 3. Eynayim
 4. Latzet Latzet
 5. Flash Gordon
 6. Shir Haphrichah
 7. Hageshem
 8. Kamu Tzippor
 9. Lev Eyno Rehov
 10. Shir Ahavah L'hayyal
 11. Mami