.

את נשגבה לי Lyrics

- את נשגבה לי כמו כיפת שמי-אפילה
הו כלי מלא עצבות, הו שתקנית גדולה
,ככל שתחמקי, יפה, אוהב יותר
- את נזר נהדר שאת לילי עוטר
ככל שבלגלוג תבעי ותגרפי
.את מה שבין ידי לכחול האינסופי
אני יוצא לקרב, תוקף ברוב חימה
.כהסתער על פגר להקת רימה
- אוהב אותך, חיה נוטרת, מתקיפה
!עד בוא הקור, שבו את עוד יותר יפה
Report lyrics