.

Idu Dani Lyrics

Jednom kad se vratiš
sve će biti deo prošlosti,
sve osim moje ljubavi.
Srce me zaboli
kad se setim da sve prošlo je,
sve osim ljubavi moje.

Ja čekaću te do sitnog sata
i nosiću tvoj dah oko vrata,
ti samo šapni kao lani
idu dani idu dani
Al je bilo boli
u tim lepim tamnim očima,
što još ih sanjam noćima.

Ja čekaću te do sitnog sata
i nosiću tvoj dah oko vrata,
da opet vidim tvoje lice
mala bela gospođice
Mala bela gospođice
Report lyrics