.

Silent Ceremony Lyrics

kostai lamiya mae soyaiya
yamai mae samai yamae
yamai maiya meya soma
yamai maea samai maya eya
yamai maiya yamai soma
yamiya yae yamaiye
yamai maiya yamai soma
yami yae yamaiye

yamiya lamiya maiya soiya
yamai maya (yae) soma iyama eya
yaiya maiya mae soma
yamai maeya soma eyama eya
yama sama
yamai yamai
yamai yamai

kostai lamiya mae soyaiya
yamai mae samai yamae
(yamai) yamai maiya meya soma
(yamai) yamai maea samai maya eya
yama lamiya mae soya
yama mae sama yamae
yamiya maiya meya soma
yamai maea samai maya eya

yamai yamai
Report lyrics