.

Places of the Holy Lyrics

kamareni katsiya
kamareni katsiya
kamareni katsiya
kamareni katsiya
kamareni katsiya
kamareni katsiya

kama i yi stiya
kama eya tabiya
kama ii mamiya
iya de

ane iya victiya
more ya ma tabeya
hada ibi tabiya
iya
iya

kamareni katsiya
kamareni katsiya
kamareni katsiya

kama i yi stiya
kama iya tabiya
kama ii mamiya
iya de
ane iya victiya
more ya ma tabeya (iya)
hada ibi tabiya
iya

ane iya victiya
more ya ma tabeya (iya)
hada ibi tabiya
iya (kamareni katsiya)
Report lyrics