.

Elenore Lyrics

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocals: Yuuka Nanri
Kajiurago

estora bita ekanaema
abistadi i kanta

atora eya isama eya
ibistadi e kanta

estora bita ekanaema
abistadi i kanta

atora eya isama eya

ibistadi e kanta
imeya detta alora
asto lidetto adora
miida meya abito
ino dedi no dedi
eya

abistadi ya kanta

adora e ma kanta

imeya detalora
asto libeto adora
miita meya abito
ino dedi no dedi

(eya)estora bita ekanaema
abistadi i kanta

atora eya isama eya
ibistadi e kanta

ekantaema

--------------------------------------------------------------------------------
Report lyrics