.

Bio jednom jedan pas Lyrics

Bio bio jedan pas
I ujeo kuvara
Kuvar uze, uze nož
Isecka ga na dva, na tri komada
Došli, došli drugi psi
Napravili spomenik
Na kome je pisalo...
Bio bio jedan pas
Report lyrics