.

No melene me ziganda Lyrics

Yé mama yé ma
Yé mama yé ma

Yé mama yé
Di mama yé
Madjeng mane djome gna tégui ma na
E mama yé
E mama a
Yé mama yé ma
Djeamó ngona

Yé mamayé
Yé mama ya
Yène ne ma djeng ana té yène ana
Yé mama yé
Yé mama ya
Ayé mó ngona tébé
Oyène mana a
{Refrain:}
Nó mèlène me ziga nda
Nó mèlène me ziga nda
Nó mèlène me ziga nda yé ma yé ma

Nó mèlène me ziga nda yène mama yène
Nó mèlène me ziga nda ma kóme ya
Yène ané mama yène mama yéna
Mama djeng ana imama siné ana
Maké ma djeng
Maké ma djenga
Maké ma djeng ana mama yène ana
Maké ma djeng
Maké ma djenga
Maké ma djeng ana mayène ana
To mame kanga
To mame yèna
To mame kanga itame anemalou
To mama yène
To mama kanga
Zame yoma woka adjeng wo mama

{au Refrain}
Report lyrics