.

ยอมให้จับนะ Lyrics

ยอมให้จับนะ ยอมให้จับนะ
ถ้ายิ่งขยับถ้ายิ่งขย้บฉันก็ยิ่งจับนะ
ยิ่งทำเขยิบยิ่งทำเขยิบฉันก็ยิ่งกระเถิบนะ
อย่ามาท้านะนะนะฉันไม่กลัว
ยอมให้จับนะ ยอมให้จับนะ
ถ้ายิ่งขยับถ้ายิ่งขย้บฉันก็ยิ่งจับนะ
ชอบชวนเตลิดอย่างนี้ตลอด
เดี๋ยวฉันก็กอดซะ
อย่าขัดขืนนะนะนะยอมมอบตัว

RAP

ยิ้มให้อ่ะผิดเหรอ ยักคิ้วก็ผิดเหรอ
แค่ put the hands up in the club
ต้องรับผิดชอบเหรอ
ก็ผมไม่ผิด แต่เธอน่ะคิด งั้นคนที่ผิด มันก็เธอ
Jea jea jea อย่ามาโทษผม
Holla back ถ้าอยากจะจับ
สลับขยับกันเข้ามา
ไม่ได้เจ้าชู้ แต่กู่ไม่กลับ
ก็เธอปุปปัปมาเข้าตา
So we're gonna take a ride
I ain't a bo from the CHI
ที่ไหนที่เธออยากจะไป
You colud ride with ma side

ก็ดูซิค่ะก็ดูสิค่ะก็ เธอนะทำเกินไป
ชอบทำให้เขินชอบทำให้เขินแล้วเธอก็เดินลอยชาย
ขี้โกงชะมัดขี้โกงชะมัดเล่นมาขโมยใจไป
หยุดนะไม่ต้องลูกไม้เลยเธอ
ถ้าเธอไม่สน ถ้าเธอไม่สน แล้วเธอจะโทรมาไม
ถ้าไม่ใช่เธอถ้าไม่ใช่เธอแล้วเนี่ยอะเบอร์โทรใคร
บอกมาซะมาทำให้รัก แล้วทำไม่รู้นี่เธอเจ้าชู้ หรือชอบทำตัววุ่นวาย

ยอมให้จับนะ ยอมให้จับนะ
ถ้ายิ่งขยับถ้ายิ่งขย้บฉันก็ยิ่งจับนะ
ยิ่งทำเขยิบยิ่งทำเขยิบฉันก็ยิ่งกระเถิบนะ
อย่ามาท้านะนะนะฉันไม่กลัว

ยอมให้จับนะ ยอมให้จับนะ
ถ้ายิ่งขยับถ้ายิ่งขย้บฉันก็ยิ่งจับนะ
ชอบชวนเตลิดอย่างนี้ตลอด
เดี๋ยวฉันก็กอดซะ
อย่าขัดขืนนะนะนะยอมมอบตัว

RAP
ก็ยอมให้จับ ผมไม่ขยับ ไม่หนีไปไหน ยังไงไม่กลับ
ไม่ยึกไม่ยักไม่ทึกไม่ทัก ไม่ต้องตึกตั๊ก ก็เข้ามาจับเซ่
อย่าปล่อยผมหลุดเด่ ถ้าแน่จริงก็เข้ามา catch me
ให้เธอหนะ come on in here (Yeah)
ก็ยอมแล้ว I'm your now.
it's ma style So baler is me.
Freestyle. rebound and now
ถ้าอยากจะจับต้องมัด และรัดให้แน่น
ก็เธอน่ารักหนะทำผมยอมแล้วล่ะ So what Now
ก็ดูซิค่ะก็ดูสิค่ะก็ เธอนะทำเกินไป
ชอบทำให้เขินชอบทำให้เขินแล้วเธอก็เดินลอยชาย
ขี้โกงชะมัดขี้โกงชะมัดเล่นมาขโมยใจไป
หยุดนะไม่ต้องลูกไม้เลยเธอ
ถ้าเธอไม่สน ถ้าเธอไม่สน แล้วเธอจะโทรมาไม
ถ้าไม่ใช่เธอถ้าไม่ใช่เธอแล้วเนี่ยอะเบอร์โทรใคร

บอกมาซะมาทำให้รัก แล้วทำไม่รู้นี่เธอเจ้าชู้ หรือชอบทำตัววุ่นวาย

ยอมให้จับนะ ยอมให้จับนะ
ถ้ายิ่งขยับถ้ายิ่งขย้บฉันก็ยิ่งจับนะ
ยิ่งทำเขยิบยิ่งทำเขยิบฉันก็ยิ่งกระเถิบนะ
อย่ามาท้านะนะนะฉันไม่กลัว

ยอมให้จับนะ ยอมให้จับนะ
ถ้ายิ่งขยับถ้ายิ่งขย้บฉันก็ยิ่งจับนะ
ชอบชวนเตลิดอย่างนี้ตลอด
เดี๋ยวฉันก็กอดซะ
อย่าขัดขืนนะนะนะยอมมอบตัว

ยอมให้จับนะ ยอมให้จับนะ
ยอมให้จับนะ ยอมให้จับนะ
ยอมให้จับนะ ยอมให้จับนะ
ยอมให้จับนะ ยอมให้จับนะ
อย่าขัดขืนนะนะนะยอมมอบตัว
Report lyrics