.

ก้อนเนื้อที่ยังรักเธอ Lyrics

เวลาผ่านไปคนก็เปลี่ยน ฉันจำเป็นต้องเข้าใจ
ไม่อยากจะไปโทษใคร ก็มันเป็นอย่างนั้น

โลกมันยังจะหมุนไป ไม่หยุดยั้ง ก็อาจทำเราให้เราร้างไกล
เวลาที่ยังเหลืออยู่ รู้ว่าเธอต้องพบใคร
ต้องเจอะเจอคนมากมาย ผ่านมาในชีวิต
* เรื่องที่เราจะเหมือนเดิม ไม่กล้าคิด แต่อยากให้เธอได้จำไว้

** เธอยังเป็นคนที่ฉันสนใจ กับความเป็นไปยังห่วงหาเหมือนเดิม
เธอจะอยู่ตรงไหน ทำอะไรที่ไหนยังไง ให้เธอรู้ไว้เสมอ
ก้อนเนื้อที่เรียกว่าหัวใจ (ฉันยัง/รักเธอ)เหมือนเดิม

(ซ้ำ * , **)
Report lyrics