.

บ้านของฉัน Lyrics

คืนที่เหนื่อยล้าเมืองที่วุ่นวาย
เรื่องราวและข่าวร้าย กร่อนหัวใจ
ได้ทุกวัน มองเงาถนน รถที่วิ่งผ่าน
เส้นทางระหว่างนั้นไกลแสนไกล
ฉันจะไปให้ถึง ถิ่นเดิมที่หมาย
สิ่งเดียวที่เป็นที่สุดท้าย
ทุกข์ตรมเพียงใดไม่อาจไปไหน
* สุขใดจะหาได้กว่านี้ ดั่งเป็นวิมานโอบกอดด้วยรัก
ได้อย่างนี้ ไม่มีแล้วที่ใด จนเวลาที่ฉันตรมหัวใจ
อยากกลับไปที่ตรงนี้ที่บ้านของฉัน
(หยุดดวงใจที่ตรงนี้ ที่บ้านของฉัน)
(ซ้ำ *)

นี่คือวิมานโอบกอดด้วยรัก
ไม่มีแล้วที่ใด จนเวลา ที่ฉันตรมหัวใจ
หยุดดวงใจที่ตรงนี้ ที่บ้านของฉัน
Report lyrics