.

Song Kon Nueng Kuen Lyrics

เนื้อเพลง: สองคน หนึ่งคืน
อัลบั้ม: Dangerous Tata Special Edition
ดู เนื้อเพลง ทุกเพลงของ ทาทา ยัง
โฮ้ .........
นาน ทั้งหัวใจมันนาน อยู่กับความเหงามานานแล้ว
เหงาเกินใครจะรู้ เหงา ทุกๆ อย่างดูเหงา
อยู่กับความหลังไม่ไปไหน ฉันเป็นคนอ่อนไหว
น้ำใส ๆ ก็ไหลก็รดลงมา เปียกหมอนไม่เคยจากหาย
อ้อมแขนที่รออยู่ที่ไหน ฉันต้องการ

ไม่รู้ว่าใครได้ยินฉันไหม ความเหงาในใจมันดังแค่ไหน
ได้ยินไหม ได้ยินไหม มันรุนแรงและทรมาน
อยากพบแค่ใครหนึ่งคนเท่านั้น ให้เขามีใจหนึ่งคืนให้ฉัน
กอดกับฉัน อยู่กับฉัน มีเพียงเราสองคนคืนเดียวก็พอ
ฉันไม่ต้องการรักแท้ แค่อยู่เป็นเพื่อนเธอเท่านั้น
นั่งคุยกันกับฉัน เพราะทั้งหัวใจก็พร้อม
ที่จะยอมแลกให้หมดใจ ขอแค่เพียงแค่นี้

น้ำใส ๆ ก็ไหลก็รดลงมา เปียกหมอนไม่เคยจากหาย
อ้อมแขนอยู่ที่ไหน ฉันต้องการ

ไม่รู้ว่าใครได้ยินฉันไหม ความเหงาในใจมันดังแค่ไหน
ได้ยินไหม ได้ยินไหม มันรุนแรงและทรมาน
อยากพบแค่ใครหนึ่งคนเท่านั้น ให้เขามีใจหนึ่งคืนให้ฉัน
กอดกับฉัน อยู่กับฉัน มีเพียงเราสองคนคืนเดียวก็พอ
ไม่รู้ว่าใครได้ยินฉันไหม ความเหงาในใจมันดังแค่ไหน
ได้ยินไหม ได้ยินไหม มันรุนแรงและทรมาน
อยากพบแค่ใครหนึ่งคนเท่านั้น ให้เขามีใจหนึ่งคืนให้ฉัน
กอดกับฉัน อยู่กับฉัน มีเพียงเราสองคนคืนเดียวก็พอ
Report lyrics