.

อำ Lyrics

จริงๆจริงๆ มันเป็นอะไรที่หนักใจ
ให้ทำยังไงก็ฉันนั้นเหมือนถูกอำอยู่
รักฉัน รักฉัน ก็พูดเหมือนๆที่บอกใคร
คงจะไม่ไหว เธออำอยู่แล้วก็ดูรู้
โอม นะ นะ โม พุทธ พุทธ โธ เธอจงไป เธอจงไป
โอม นะ นะ โม พุทธ พุทธ โธ เธอจงไป ห่างให้ไกล...อย่าเข้ามา

อย่ามาอำไม่ขำเดี๋ยวฉันหนักอึดอัดหัวใจเปล่าๆ
คนแบบเธอนั้น Out ก็ไม่ต้องเลย
อย่ามาอำไม่ขำเดี๋ยวเรื่องใหญ่ ไม่อยากหายใจลำบาก
อย่าๆเลย อย่าอำกันว่ารัก Don't do it now
Get out of my life

จริงๆจริงๆ ฉันชอบไอ้ที่ไม่หนักใจ
จะมาจะไป ให้ฉันไม่เหมือนถูกอำอยู่
รักฉัน รักฉัน ก็พูดเหมือนๆที่บอกใคร
คงจะไม่ไหว เธออำอยู่แล้วก็ดูรู้
โอม นะ นะ โม พุทธ พุทธ โธ เธอจงไป เธอจงไป
โอม นะ นะ โม พุทธ พุทธ โธ เธอจงไป ห่างให้ไกล...อย่าเข้ามา

อย่ามาอำไม่ขำเดี๋ยวฉันหนักอึดอัดหัวใจเปล่าๆ
คนแบบเธอนั้น Out ก็ไม่ต้องเลย

อย่ามาอำไม่ขำเดี๋ยวเรื่องใหญ่ ไม่อยากหายใจลำบาก
อย่าๆเลย อย่าอำกันว่ารัก Don't do it now
Get out of my life
อย่ามาอำไม่ขำเดี๋ยวฉันหนักอึดอัดหัวใจเปล่าๆ
คนแบบเธอนั้น Out ก็ไม่ต้องเลย
อย่ามาอำไม่ขำเดี๋ยวเรื่องใหญ่ ไม่อยากหายใจลำบาก
อย่าๆเลย อย่าอำกันว่ารัก Don't do it now

อย่ามาอำไม่ขำเดี๋ยวฉันหนักอึดอัดหัวใจเปล่าๆ
คนแบบเธอนั้น Out ก็ไม่ต้องเลย
อย่ามาอำไม่ขำเดี๋ยวเรื่องใหญ่ ไม่อยากหายใจลำบาก
อย่าๆเลย อย่าอำกันว่ารัก Don't do it now
Get out of my life
Report lyrics