.

สิ่งมีชีวิต...ไม่มีหัวใจ Lyrics

สิ่งที่ฉันเจอะเจอ สิ่งที่ฉันเห็นตำตา
เฝ้าแต่คิด และภาวนาให้เป็นแค่ฝันร้าย
แต่ในที่สุดคือเรื่องจริง ที่ฉันไม่อาจหลอกหัวใจได้
ก็คือเธอ เธอและเขากับภาพที่ปวดใจ
เธอจะรู้บ้างไหม สิ่งที่เธอนั้นทำกัน
มันทำร้าย และทรมานต่อตัวฉันแค่ไหน
จิตใจต้องแหลกไม่เหลือดี จนมันไม่อาจจะฟื้นคืนได้
สิ่งที่เหลือ จากวันนี้ทำฉันเป็นแค่เพียง
*แค่สิ่งมีชีวิต ที่มันไม่มีหัวใจ
แค่สิ่งที่เดินไหว แต่หาทางไปไม่เจอ
แค่สิ่งมีชีวิต ที่จิตใจแหลกเหลวไปเพราะมือเธอ
มีแค่ช้ำและปวดร้าวที่ได้มาจากเธอแทนที่ใจ
เพิ่งได้รู้ว่าเรา ได้เวลาต้องเลิกกัน
ความปวดร้าว และทรมานยิ่งกัดกินลงไป
สิ่งดีที่สุดที่ฉันมี คือวันนี้อาจยังหายใจได้
แต่ก็รู้ ว่าสุดท้ายตัวฉันเป็นแค่เพียง
(*)
(*)
Report lyrics