.

หลอน Lyrics

ตื่นมาก็คิดเรื่องเดิมอยู่อย่างนั้น วนเวียนอยู่ทุกวัน

แค่หลับตาแค่คิดแล้วก็ไม่อยากฝัน กับสิ่งที่เราได้ทำ
* ความเป็นจริงที่ทำลงไป ไม่คิดว่ามีความหมาย

แต่ว่ามันกลับทำให้เราแทบตาย ทุรนทุรายเกือบเอาชีวิตต้องทิ้งไป มันตามมาทำร้าย
หากเดินกลับไปที่เดิมได้อีกครั้ง จะต่างไปจากทุกวัน

เหตุการณ์วันนี้ก็คงเป็นแค่ฝัน จะไม่มีวันเสียใจ

( * )

( * )

มันตามมาทำร้าย มันตามมาทำร้าย
Report lyrics