.

คำสุดท้าย Lyrics

รักเธอรักเธอที่เคยพูดไป
คงไม่มีความหมายสักเท่าไร
ถ้าเธอไม่มั่นใจกับสิ่งที่ฉันได้ให้ไป ก็คงช้ำใจ
รักเธอรักเธอที่เคยพูดไป
นานเท่าไรคำนั้นยังคงเดิม หมดไปแล้วทั้งใจ
ไม่อาจรักเธอมากเกินเท่านี้ ไม่ขอมากมาย

เพียงคำพูดคำสุดท้าย
จะรักแค่เธอไปจนวันตาย หมดสิ้นแล้วทุกสิ่ง
แต่ฉันไม่รู้ว่านานแค่ไหน วันที่ฉันหมดลมหายใจ
แต่ใจฉันยังคงรักเธอ

รักเธอรักเธอที่เคยพูดไป
นานเท่าไรคำนั้นยังคงเดิม หมดไปแล้วทั้งใจ
ไม่อาจรักเธอมากเกินเท่านี้ ไม่ขอมาก

เพียงคำพูดคำสุดท้าย จะรักแค่เธอไปจนวันตาย
หมดสิ้นแล้วทุกสิ่ง แต่ฉันไม่รู้ว่านานแค่ไหน
วันที่ฉันหมดลมหายใจ
แต่ใจฉันยังคงรักเธอ
เพียงคำพูดคำสุดท้าย จะรักแค่เธอไปจนวันตาย
หมดสิ้นแล้วทุกสิ่ง แต่ฉันไม่รู้ว่านานแค่ไหน
วันที่ฉันหมดลมหายใจ

เธอคงรู้มีใครรักเธอ
Report lyrics