.

เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก Lyrics

เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก
มันเกี่ยวกับหัวใจ มันเกี่ยวกับที่ว่างข้างในที่เก็บไว้ให้เธอคนเดียว
มันเกี่ยวกับความหวาน ฝันหวานอยู่อย่างนั้น
ก็มันเกี่ยวกับความฝัน ที่มันเกิดขึ้นกับฉันคนเดียว
* แม้ฉันทำทุกสิ่ง เพื่อให้เธอไม่ทิ้งฉันไป
แม้ฉันทำทุกอย่าง ก็ไม่ทานจะรั้งเธอเอาไว้

** แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียวมอง ร่ำร้องจะไปให้ห่าง
คำพูดที่เคยหวาน กลับเป็นคำถากถาง จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว
(ซ้ำ **)

เรื่องราวมันแปลกนัก ถึงแม้รักเธอก็ไป
กล้ำกลืนเก็บเอาไว้ ความในใจเก็บเอาไว้คนเดียว

(ซ้ำ * , ** , **)

(ซ้ำ **)

กลั้นไม่ไหว กลั้นไม่ไหว กลั้นไม่ไหว
ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ
(ซ้ำ ** , ** , **)
Report lyrics