.

นางฟ้า Lyrics

สบตา เธอสบตาฉัน
หัวใจฉันสั่นสะท้าน
ไม่เคยเห็นใครเหมือนเธอ
งดงาม เธองามดังฝัน
เธอพลิ้วและไหวดุจดอกไม้งาม
ที่หอมรัญจวญหัวใจ
*ฉันจึงต้องแอบทำใจ
ทั้งที่อยากจะกอดเธอไว้
**พบรักเข้ากับนางฟ้า
ที่ฉันได้ผ่านพบมา
รักเข้ากับนางฟ้าที่ไกลเกินจะไขว่คว้ามา(ได้)
(ซ้ำ **)(เป็นของฉัน)

ใกล้ชิด อีกไม่ไหว
หัวใจฉันเจียนละลาย
ความงามที่มีมากมาย

(ซ้ำ*,**,**)

เป็นของฉัน เป็นของฉัน เป็นของฉัน
Report lyrics