.

London Lyrics

ที่บอกว่ารัก มันจริงหรือเปล่า ที่บอกว่าเหงานั้นจริงใช่ไหม
บอกว่าคิดถึงมันมากเท่าไหร่ จะเชื่อได้ไหมว่าไม่หลอกกัน

ประวัติเธอแรง คดีเธอเยอะ ที่ใครพูดกัน ใส่ไฟจนเลอะ
ไม่อยากจะฟังก็ยังเชื่อเธอ อย่าแคร์เลยเอ้อเราไปเที่ยวกัน
จะไปด้วยกันก็บอกมา จะพาเธอไป LONDON
ขอแค่เธอไม่งอนจะพาไปชอปปิ้ง
ต้องการอะไรก็บอกมา จะหามาให้ทุกสิ่ง
ขอแค่เธอรักจริงอย่าทิ้งฉันนะ

ไปเดิน HIDE PARK หรือ ABBEY ROAD
จะพานั่งรถไฟไป CAMDEN TOWN COVENT GARDEN
REGENT STREET OH DARLING PLEASE DON'T
LET ME DOWN
ประวัติเธอแรง คดีเธอเยอะ ที่ใครพูดกัน ใส่ไฟจนเลอะ
ไม่อยากจะฟังก็ยังเชื่อเธอ อย่าแคร์เลยเอ้อเราไปเที่ยวกัน

จะไปด้วยกันก็บอกมา จะพาเธอไป LONDON
ขอแค่เธอไม่งอนจะพาไปชอปปิ้ง
ต้องการอะไรก็บอกมา จะหามาให้ทุกสิ่ง
ขอแค่เธอรักจริงอย่าทิ้งฉันนะ

ประวัติเธอแรง คดีเธอเยอะ ที่ใครพูดกัน ใส่ไฟจนเลอะ
ไม่อยากจะฟังก็ยังเชื่อเธอ อย่าแคร์เลยเอ้อเราไปเที่ยวกัน
จะไปด้วยกันก็บอกมา จะพาเธอไป LONDON
ขอแค่เธอไม่งอนจะพาไปชอปปิ้ง
ต้องการอะไรก็บอกมา จะหามาให้ทุกสิ่ง
ขอแค่เธอรักจริงอย่าทิ้งฉันนะ

จะไปด้วยกันก็บอกมา จะพาเธอไป LONDON
ขอแค่เธอไม่งอนจะพาไปชอปปิ้ง
ต้องการอะไรก็บอกมา จะหามาให้ทุกสิ่ง
ขอแค่เธอรักจริงอย่าทิ้งฉันนะ
Report lyrics