.

ไม่ยอมตัดใจ Lyrics

เธอได้ยินไหม ว่าใครมันร่ำร้องเรียก....อยู่
อยากให้ได้รู้ ว่าใจของฉัน...มันจะขาด
จากการกระทำ ที่ตอกย้ำว่าฉัน ..... ด้อยกว่า
ตีราคา....กันต่ำเกิน
*. เมื่อมันไม่รู้ สมองมันก็คิดไปร้อย...แปด
จากเคยรักแท้ ก็กลายเป็นชอก ช้ำช้ำ....แสบ
เจ็บก็เพราะรัก ไม่คิดว่าเธอจะทำฉันได้...ลง
คิดแล้วปลง ทรงกับทรุด
** แต่ใจมันรัก...เธอ ก็เลยไม่ยอมตัดใจ
ไม่ปล่อยให้...ไป ยังยื้อเธอไว้อย่างนั้น
เมื่อเธอไม่รัก...กัน ก็เลยต้องการจะไป
ทิ้งให้ใคร ต้องนอนปวดใจ ให้ตายทั้งเป็น

ซ้ำ * , **
ไม่โทษฟ้า ที่ทำให้เธอเป็นอื่น ต้องทนฝืน แม้คนเขาจะดูถูก
แม้ว่ารัก ไม่ทำให้ใจเป็นสุข จะโง่ก็ยอม โง่ก็ยอม

ซ้ำ **
Report lyrics