.

อย่ายอมแพ้ (โดยที่ยังไม่ต่อสู้) Lyrics

เส้นทางนั้นฉันเคยเดินผ่านมา
เส้นทางโน้นฉันก้อเอือมระอา
อารมณ์นี้ เห็นจนชินสายตา
รู้ดีว่าทุกอย่างไม่แน่นอน
หากวันนี้เธอกำลังท้อถอย
อย่าใจน้อย ชีวิตมันยังอีกไกล
เรื่องแค่นี้เฉยซะบ้างไม่เป็นไร
ปล่อยมันไป เดี๋ยวมันก้อดีเอง
ฉันจะบรรเลง ร้องเพลงนี้เพื่อเธอ

อย่ายอมแพ้ โดยที่ยังไม่ต่อสู้
อย่ายอมแพ้ โดยที่ยังไม่ต่อสู้
อย่ายอมแพ้ โดยที่ยังไม่ต่อสู้
ยังมีแรงอยู่ให้จงสู้ต่อไป
หากวันนี้เธอกำลังท้อถอย
อย่าใจน้อย ชีวิตมันยังอีกไกล
เรื่องแค่นี้เฉยซะบ้าง ไม่เป็นไร
ปล่อยมันไป เดี๋ยวมันก้อดีเอง
ฉันจะบรรเลง ร้องเพลงนี้เพื่อเธอ

อย่ายอมแพ้ โดยที่ยังไม่ต่อสู้
อย่ายอมแพ้ โดยที่ยังไม่ต่อสู้
อย่ายอมแพ้ โดยที่ยังไม่ต่อสู้
ยังมีแรงอยู่ให้จงสู้ต่อไป

อย่ายอมแพ้ โดยที่ยังไม่ต่อสู้
อย่ายอมแพ้ โดยที่ยังไม่ต่อสู้
อย่ายอมแพ้ โดยที่ยังไม่ต่อสู้
ยังมีแรงอยู่ให้จงสู้ต่อไป

ยังมีแรงอยู่ให้จงสู้ขาดใจ
Report lyrics