.

ผู้ชนะ Lyrics

หากชีวิตคือการดิ้นรน
คนหนึ่งคนต้องเดินก้าวไป
ให้เรารู้เส้นทางแห่งใจ
แล้วก็ไปให้ถึงที่นั่น
เพราะชีวิตคือการต่อสู้
ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่น
เส้นทางไกลแค่ไหนช่างมัน
คนช่างฝันเท่านั้นทำได้
ฉันคือหนึ่งคน
ที่ทนฟันฝ่า
พลังศรัทราคือสิ่งดีได้มาเท่ากัน
เหมือนกันทุกที่
เตรียมใจที่มีให้มั่นคงเข้าไว้
ขอเพียงแค่ฝันให้ไกล
แล้วไปให้ถึงที่จุดหมาย
โปรดจงมั่นใจ ที่ทำลงไปนะถูกแล้ว
อย่าฟังคำคน
อย่าสนใจใคร
อย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่วเท่านั้น ผู้ชนะ
หากปัญหาเข้ามาถ่างโถม
อย่าไปโหมให้จงผ่อนคลายค่อยๆคิดสบายๆ
ปล่อยมันไปตามเรื่องสักวัน
เพราะชีวิตคือการต่อสู้ ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่น
เส้นทางไกลแค่ไหนช่างมัน
คนช่างฝันเท่านั้นทำได้
ฉันคือหนึ่งคน
ที่ทนฟันฝ่า
พลังศรัทราคือสิ่งดีได้มาเท่ากัน
เหมือนกันทุกที่
เตรียมใจที่มีให้มั่นคงเข้าไว้
ขอเพียงแค่ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึงที่จุดหมาย
โปรดจงมั่นใจ ที่ทำลงไปนะถูกแล้ว
อย่าฟังคำคน อย่าสนใจใคร อย่าเปลี่ยนแนว
คนแน่แน่วเท่านั้น ผู้ชนะ
ฉันคือหนึ่งคน
ที่ทนฟันฝ่า
พลังศรัทราคือสิ่งดีได้มาเท่ากัน
เหมือนกันทุกที่ เตรียมใจที่มีให้มั่นคงเข้าไว้
ขอเพียงแค่ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึงที่จุดหมาย
โปรดจงมั่นใจ ที่ทำลงไปนะถูกแล้ว
อย่าฟังคำคน
อย่าสนใจใคร
อย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่วเท่านั้น ผู้ชนะ

ขอเพียงแค่ฝันให้ไกล
แล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจ
ที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคน
อย่าสนใจใคร
อย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่วเท่านั้น
****ผู้ชนะ
Report lyrics
The Collection (2005)