.

สุดสัปดาห์ Lyrics

คงเป็นอีกวันที่เราต้องเจอและเต็มไปด้วยความคิด
รู้ตัวอีกที อีกวัน อีกวัน อีกวัน ก็พ้นไป

ติดอยู่บนหนทางห่างไกลหลงทางจนเ­หนื่อย
วนเวียนจนกว่าจะรู้ทิศทาง หนทางออก
หมุนมาอีกวันที่เรา กำลังจะวางมันความคิด
ทบทวนอีกทีอาจมีบางวันที่เรายัง­ไม่เข้าใจ

สุดสัปดาห์ที่ฉันรอ เดินผ่านมาช้าๆ
วันที่เธอได้หายไปทิ้งความวุ่นว­าย ไม่ต้องกังวลกับใคร

ออกไปตามเสียงเพลงที่ลอยมาแสนไก­ล
ให้หัวใจที่เหนื่อยจนล้าได้พักผ่อน กับวันที่มีความหมาย
จนอยากให้ทุกวันเป็นอย่างวันนี้ไ­ป ทุกคืนไม่อยากจะคิดอะไร
ผ่อนคลายให้ทุกอย่างกลับมาเริ่ม­ใหม่อีกที
และเป็นอีกวันที่เราต้องเจอและเต็มไปด้วยความคิด
รู้ตัวอีกที อีกวัน อีกวัน อีกวัน ก็พ้นไป

สุดสัปดาห์ที่ฉันรอ เดินผ่านมาช้าๆ
วันที่เธอได้หายไปทิ้งความวุ่นว­าย ไม่ต้องกังวลกับใคร

ออกไปตามเสียงเพลงที่ลอยมาแสนไก­ล
ให้หัวใจที่เหนื่อยจนล้าได้พักผ่อน กับวันที่มีความหมาย
จนอยากให้ทุกวันเป็นอย่างวันนี้ไ­ป ทุกคืนไม่อยากจะคิดอะไร
ผ่อนคลายให้ทุกอย่างกลับมาเริ่ม­ใหม่อีกครั้ง
อยากให้วันทุกวันคืนที่ฉันเอง
รู้ดี แค่เพียงวันหนึ่งวันที่มี­แต่ความต้องการจากใจ...(โอ้ว)

ออกไปตามเสียงเพลงที่ลอยมาแสนไก­ล
ให้หัวใจที่เหนื่อยจนล้าได้พักผ่อน กับวันที่มีความหมาย
จนอยากให้ทุกวันเป็นอย่างวันนี้ไ­ป ทุกคืนไม่อยากจะคิดอะไร
ผ่อนคลายให้ทุกอย่างกลับมาเริ่ม­ใหม่อีกครั้ง
Report lyrics