.

วันเหล่านั้น Lyrics

เธอ ลืมไปหรือเปล่า
เธอได้ยินเสียงที่คุ้นเคย น้อยลงทุกที
ใคร ใครคนที่อยู่
ใครคือคนนั้น เธอนึกดู จำได้รึเปล่า
*อยู่ในวัน ที่วกวน ภาพทุกสิ่ง ภาพบางคน
ความทรงจำที่แสนนาน อาจดูไร้ค่า หมดความหมาย

**และเมื่อวันเธอได้รู้ ขอแค่เพียงเธอได้ย้อน
กลับ มาทำให้มัน ควรเป็นเวลา ลึกซึ้งกว่า แค่ลองคิดดู

แต่ละวันคืนเหล่านั้น ล้วนเป็นวันเติมความหมาย
กลับ มาทำให้มัน ควรเป็นเวลา ที่สวยกว่า ลืมไปหรือยัง
วันเหล่านั้น
*อยู่ในวัน ที่วกวน ภาพทุกสิ่ง ภาพบางคน
ความทรงจำที่แสนนาน อาจดูไร้ค่า หมดความหมาย

**และเมื่อวันเธอได้รู้ ขอแค่เพียงเธอได้ย้อน กลับ
มาทำให้มัน ควรเป็นเวลาที่ลึกซึ้งกว่า แค่ลองคิดดู
แต่ละวันคืนเหล่านั้น ล้วนเป็นวันเติมความหมาย กลับ
มาทำให้มัน ควรเป็นเวลา ที่สวยกว่า ลืมไปหรือยัง
ภาพเหล่านั้น

เธอ ลืมไปหรือเปล่า
เธอได้ยินเสียง ที่คุ้นเคย...น้อยลงทุกที...
Report lyrics