.

รอยต่อ Lyrics

บนรอยต่อมีรอยแผล
จากวันที่แพ้ ล้มลงหมดกำลัง
บางเกินกว่าจะทานไหว
หากเธอไม่พร้อม จะรับมันจากนี้
*เกินคำอธิบาย เราต่างตัดสินใจแล้ว
แค่เรานั้นนึกถึงวันที่มี

**สิ่งดี ๆ ที่ผูกพัน ทุกวันที่เราอยู่
ต่างก็รู้แค่เวลาที่เราห่าง
ต่อเติมวันที่ผ่านมา ทุกรอยที่เราต่าง
ในความหมายลึกเกินคำอธิบาย
มีเพียงสิ่งที่เรานั้น
ต่างก็มองเห็น สีที่ต่างกัน
บางเกินกว่าจะทานไหว
หยุดรอให้พ้นไป และสุดท้ายก็ต้องกลับมาเจอ

( * , ** )

แค่เพียงความรู้สึกสับสน
เมื่อเราห่างกัน และเราต่างรู้
( ** )
Report lyrics