.

ฟ้า Lyrics

* ฟ้า ก็ยังคงเป็นฟ้า อาจมีลมมีฝนและเปลี่ยนสีไป
หมอกที่มาบางครั้งอาจมีมากไป
แค่เพียงเธอให้เวลาผ่าน ฟ้าจะเป็นเหมือนเดิม
ฉัน ก็ยังเป็นอย่างนี้ อาจไม่ดีไม่พร้อมและไม่เหมือนใคร
อาจจะมีบางครั้งที่ผิดพลาดไป
แค่เพียงเธอให้อภัย จะเห็นฉันตรงที่เดิม

** จำได้ไหมที่เราเคยใช้ ช่วงชีวิตเวลาที่สวยงาม
และคงมีสักวันนึง เมื่อผ่านมาได้ทุกฤดูกาล
จะพบเจอกันเหมือนเคย ทุกคราวที่เธอแหงนหน้า
จะมีฟ้าที่เป็นของเธอ
ฉัน ก็ยังคงเป็นฉัน ไม่ว่าเวลาจะหมุนเปลี่ยนผันไป
ไม่ว่ามันจะทุกข์จะสุขเท่าไร เวลายังคงหมุนไป
แต่ฉันยังคงเหมือนเดิม
( **,* )

เวลายังคงหมุนไป และฉันยังคงเหมือนเดิม
Report lyrics