.

ฉันก็เป็นเหมือนใครคนหนึ่ง Lyrics

ท้องฟ้ามันดูเปลี่ยนไป หรือมันมีความหมาย ว่าเริ่มถูกใครเหินห่าง

ทุกครั้งที่เราอาจลืม คิดไปว่านานแล้ว ที่เราไม่เคยได้พักผ่อน
* หยุดเถอะเธอได้โปรด สิ่งที่เธอได้ทำไว้

หนักเกินใครคิดเข้าใจ ขอเธอหยุดทำร้ายกันเสียที

** (โอเธอ) ฉันก็คงเป็นเหมือนใครคนหนึ่ง รู้เพียงเหตุผลในบางสิ่ง ถามใครยังวนอยู่
ฉันก็คงเป็นเหมือนใครคนหนึ่ง หลงวนสับสนในบางสิ่ง ถามใครที่เคยหลอก

เวิ้งว้างในความวุ่นวาย หรือมันมีความหมาย ว่าเราเริ่มจะเหินห่าง

ทุกครั้งที่เราห่างกัน ทุกวันกี่คำถาม และบางทีต้องคิดหนัก

( * , ** )

( ** , ** )
Report lyrics