Rasa Lyrics

Shelter
(2003)
 1. Gauranga Karuna
 2. Ar Koto Kal
 3. Narada Muni
 4. Jaya Radha
 5. Panduranga
 6. Arunodaya
 7. Dainyatmika
 8. Vaishnava Vijnapti
Union
(2001)
 1. Kabe Habe Bolo
 2. Samsara
 3. Hari Haraye
 4. Sri Rupa Manjari
 5. Nrsimha Prayers
 6. Sri Guru
 7. Govindam
Devotion
(2000)
 1. Gopinatha
 2. Bhajahu Re Mana
 3. Arati
 4. Ganesha Sharanam
 5. Mama Mandire
 6. Jiv Jago
 7. Govinda Jaya Jaya
 8. Jaya Radha Madhava