Quang Linh Lyrics

Nửa đêm ngoài phố
(2006)
 1. Nửa đêm ngoài phố
 2. Kiếp đam mê
 3. Vết thương cuối cùng
 4. Sầu lẻ bóng
 5. Hoa học trò
 6. Lối về xóm nhỏ
 7. Thành phố mưa bay
 8. Đà Lạt hoàng hôn
 9. Chiều cuối tuần
 10. Phố vắng em rồi
 11. Cỏ úa
 12. Tiễn đưa