.

Tim anh trôi về em Lyrics

Để những khi xa rời anh còn em như ta mới yêu
Thì xin cho anh làm sông trôi về bến hẹn
Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh
Là anh trôi vào tim em bình yên nhé
Dù đi phương nào, dòng sông vẫn theo
Sông theo chân em đi để mãi ... không cách chia

Trái tim anh luôn trôi về em
Đời sống anh đang tan vào em
Yêu như là yêu thôi vì sông như là thế thôi
Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
Trái tim anh tìm được nhịp rồi
Sẽ trôi xuôi về tim em.
Dù nắng hay mưa dầm khi tìm em nghe em thoáng vui
Là cơn vui kia sẽ nuôi anh dài bất tận
Đến nghe em cười anh về nghe thêm trong giấc mơ
Một khi yêu đầy anh yêu đầy như thế

Tình yêu trôi về, thành sông mát trong
Anh trôi theo tim em để mãi ... không cách chia
Trái tim anh luôn trôi về em
Đời sống anh đang tan vào em
Yêu như là yêu thôi vì sông như là thế thôi
Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
Trái tim anh tìm được nhịp rồi
Sẽ trôi xuôi về tim em.
Report lyrics
Khi (2007)
Tim anh trôi về em Nhớ Đêm huyền diệu Lỡ yêu em rồi Dạ khúc Khi Trong giấc mơ em Tiếng sóng Phía tối tâm hồn tôi Cõi mơ dịu êm Tình