.

Tưởng rằng đã quên Lyrics

Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên

Tưởng rằng đã quên. Nhưng tim yếu mềm
Một ngày thấy em. Là đời bỗng đêm vây khốn.

Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên

Tưởng rằng đã quện Thân đau muốn nằm

Vì từng bước em. Là từng mũi đinh cuồng điên.

Còn gì đâu những đóa hoa hồng

Vì trái tim tội lỗi lưu vong
Còn gì đâu những má xưa nồng

Dù xác thân còn phút ăn năn.

Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên

Tưởng rằng đã quên. Em qua phố rộng

Một lời trối trăn. Còn tìm thấy trong đôi mắt.

Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên. Tay em vẫn còn

Dựng đời bão lên. Làm từng vết thương hồn nhiên...

Còn lại đây những sớm mai buồn

Vì phố xưa cỏ lá mong manh

Còn lại đây những bến hoang tàn

Vì xác thân đã quá lênh đênh.
Report lyrics
Ru mãi ngàn năm: Tình khúc Trịnh Công Sơn (2003)
Ru tình Còn tuổi nào cho em Ru em từng ngón xuân nồng Tưởng rằng đã quên Tình xa Vết lăn trầm Xin mặt trời ngủ yên Bên đời hiu quạnh (với AC&M) Ru đời đi nhé