.

Hoa có vàng nơi ấy Lyrics

Đêm tàn cho trăng khuyết ra đi theo người.
Ru mai buồn từng cánh rơi ngoài sân mưa.
Yêu ngàn lần hơn nữa cũng mất nhau rồi.
Anh trách anh tại sao với hoa không cùng chung đời.
Buồn hoài chi ta ơi. Nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa xa.
Đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm.
Tình cũ dâng trào. Đường về không gian xưa.
Đá rêu xanh đi về mình ta. Chiều về hoang phím đàn.
Một phút giây nào mình khóc cho nhau.
Mình cùng xanh trong mưa. Em ánh trăng mờ anh là trời thơ.
Report lyrics
Hoa có vàng nơi ấy (2003)
Lời nói đầu Thu hát cho người Hoa có vàng nơi ấy Xa vắng Trong dáng em ngồi Ru ta ngậm ngùi Nhớ mưa Sài Gòn Ngày không tên Khúc mưa Chiều biển vắng thênh thang Cho tôi lại từ đầu