.

TV 60'an Lyrics

Televisyen...

Ku menonton lagi dan lagi
di mana warnanya kehitaman putih
ku minum sambil menonton
Televisyen.
Ku minum lagi dan lagi
di mana ku ingin bersendiri
sambil minum
sambil menonton

Televisyen

(Chorus)
Ku menonton, (ku tonton)
Ku menonton, (ku tonton)
TV 60-an,
Ku menonton, (ku tonton)
Ku menonton, (ku tonton)
TV 60-an.
Ku menonton lagi dan lagi
Di mana warnanya kehitaman putih
Ku minum sambil menonton
Televisyen.
Ku minum lagi dan lagi
Di mana ku ingin bersendiri
Sambil minum
Sambil menonton
Peti lama,
Televisyen

(Ulang Chorus) (3x)

Ku menonton, ku menonton TV 60-an
Bila TV dipancar warna
maka akhirnya
zaman TV 60-an.
Report lyrics