.

ห้ามนอนคนเดียว Lyrics

เค้าไม่ว่างใช่มั้ย เสียใจดิ
เลิกกับเขาอย่างเนี้ยเสียฟอร์มหมด
โววว..
อาการอย่างนี้น่ะเป็นห่วง(อาการอย่างนี้น่ะเป็นห่วง)
ข้อที่1อะข้อที่1อะห้ามคิดถึงเขาอีกนะ
ข้อที่2อะข้อที่2อะข้อนี้ไม่มีอะนะ
แต่อย่าลืม....(แต่อย่าลืม)
ข้อสุดท้ายต้องระวังไว้โอะโอ โอะโอ โอะโอ โอ โอโอโอ
ห้าม..ห้ามนอนคนเดียว
ห้าม..เดี๋ยวมีอารมเธอเพิ่งโดนทิ้ง กลัวว่าเธอจะฟุ่งซ้าน
ห้าม..ห้ามนอนคนเดียว
ห้าม..เดี๋ยวมีอารม ใครจะคอยห้าม ตอนที่เธอคิดสั้น

ฉัน..ทีแรกอะนะ ก็เหมือนกันแหละ แม้จะทิ้งให้ซาให้น้ำตาหกโว โอะโว..
ก็เคยมาแล้วเลยเป็นห่วง(ก็เคยมาแล้วเลยเป็นห่วง)
ข้อที่1อะข้อที่1ห้ามคิดถึงเขาอีกนะ
ข้อที่2อะข้อที่2ข้อนี้ไม่มีอะนะ
แต่อย่าลืม....(แต่อย่าลืม)
ข้อสุดท้ายต้องระวังไว้โอะโอ โอะโอ โอะโอ โอ โอโอโอ

ห้าม..ห้ามนอนคนเดียว
ห้าม..เดี๋ยวมีอารมเธอเพิ่งโดนทิ้ง กลัวว่าเธอจะฟุ่งซ้าน
ห้าม..ห้ามนอนคนเดียว
ห้าม..เดี๋ยวมีอารมใครจะคอยห้าม ตอนที่เธอคิดสั้น
Rap

ห้าม..ห้ามนอนคนเดียว
ห้าม..เดี๋ยวมีอารมเธอเพิ่งโดนทิ้ง กลัวว่าเธอจะฟุ่งซ้าน
ห้าม..ห้ามนอนคนเดียว
ห้าม..เดี๋ยวมีอารม ใครจะคอยห้าม ตอนที่เธอคิดสั้น

ห้าม..ห้ามนอนคนเดียว
ห้าม..ที่มีอารมเธอเพิ่งโดนทิ้ง กลัวว่าเธอจะฟุ่งซ้าน
ห้าม..ห้ามนอนคนเดียว
ห้าม..ที่มีอารม ใครจะคอยห้าม ตอนที่เธอคิดสั้น
Report lyrics