.

ไปด้วยกัน Lyrics

งดงามอย่างจุมพิตกัน แสงดาวจูบกับแสงจันทร์
ค่ำคืนนี้หนทางอาจจะแสนไกล
หัวใจเหนื่อยและล้าเท่าไร ไม่เคยยอม
แม้อาจล้มลง แต่ในวันนี้ยังคงจะฝัน
และใฝ่จะข้ามมันไปหา
เธอและฉันจะก้าวไปสู่ฟ้าจะคว้ามาให้ได้
แม้มันอาจจะแสนลำบากเพียงไหน
เธอและฉันจะข้ามไปสู่ฟากฟ้าที่ไกลแสนไกล
ไปด้วยกันเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญ
เพราะเราต่างก็รู้ว่ามันมีความหมาย
หัวใจที่เธอให้มานั้นทำให้วันนี้มีค่า ลาลาลา
ทางที่แสนไกล เราจะไปด้วยกัน
แม้จะเหนื่อยแค่ไหน แม้ลำบากสักเท่าไร
แม้หนทางจะแสนไกล เราก็จะไม่ท้อ
เพราะว่าในวันนี้และทุกวันที่ฉันมี
เธอและฉันก็รู้ดี ว่าเราจะไปด้วยกัน
Report lyrics