.

แดดส่อง Lyrics

D Bb D Bb
แดดส่อง น้ำนอง
D Bb D Bb
ลืมตา แง้มมอง
D Bb
บางวันที่มันน้อยเกินไป
D Bb
บางวันที่มันมากเกินไป
D Bb
พยายามให้มันได้ดั่งใจ
D Bb
แล้วเป็นไปได้ไหม
D Db Bbm
*แสงอาทิตย์ส่อง
D Db Bbm
ให้ฉันได้แลมอง
D Db Bbm
แล้วก็ลาลับ.......
D Db Bbm
ฉันไม่ได้ร่ำร้อง
Solo:D Db C/C B Bb A/(2Times)
/D/D/D/D/
D Bb D Bb
แดดส่อง น้ำนอง
D Bb D Bb
สิ่งใด ที่หมายปอง
D Bb
แล้วโลกก็ต้องเปลี่ยนไป
D Bb
แล้วเราก็ต้องทำใจ
D Bb
ไม่ว่าอีกนานเท่าไหร่
D Bb
และสุดท้าย....ต้องหันไปทางไหน
(ซ้ำ*)
Solo:/D Db C/C B Bb A/(2times)
/D/D/Bb/Bb/(8times)
(ซ้ำ*,*)
Solo:/D Db C/C B Bb A/(4times)/D
Report lyrics