.

เคว้ง Lyrics

นาน...แสนนานเหลือเกิน ในวันที่เราต้องห่างเหิน
ทรมานเหลือเกิน ทุกวันที่ยัง...ต้องเผชิญ

กับการ...รอคอย...ที่แสน...จะเลื่อนลอย
ไม่รู้...ปลายทาง วันนี้...ยังเคว้ง...คว้าง
อีก...เนิ่นนานเท่าไร แล้วเราจะเจอ กันอีกไหม
วันที่ผ่านพ้นไป ความจริงที่ฉัน...ต้องเข้าใจ
กับการ...รอคอย...ที่แสน...จะเลื่อนลอย
ไม่รู้...ปลายทาง วันนี้...ยังเคว้ง...คว้าง

กับการ...รอคอย...ที่แสน...จะเลื่อนลอย
ไม่รู้...ปลายทาง วันนี้...ยังเคว้ง...คว้าง
Report lyrics