.

สบายใจ Lyrics

ความกังวล ที่มีมาช้านาน ความวุ่นวายในใจ ที่พบพาน เมื่อเรายังมีอาการ
ยังต้องทนต่อไป อีกแสนนาน ทำไปด้วยใจที่ชื่นบาน เมื่อเรายังปราถนาน
**พยาย อีกสักครา ไม่ว่าช่วงเวลา นั้นจะล้ายัง
*ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน เรายังต้องทำไป ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ให้มันสบายใจ
ใครจะเป็นอะไร ไม่สำคัญ ใครจะมายังไง ไม่ว่ากัน เมื่อคนเรา ต่างมีทาง
เรายังคงต้องการมีชีวิต ใครจะมองสิ่งใด ถูกหรือผิด แล้วแต่ใจ ปราถนา
(ซ้ำ**,*,*)
พยายาม อีกซักครา วันและเวลา สิ่งที่ผ่านมา แม้จะล้ายังไง
(ซ้ำ*,*)
Report lyrics