.

พอแล้ว Lyrics

วันและคืนล่วงเลยผ่านไป เรายังคงต้องการสิ่งใด
ทางที่ยังต้องเดินอีกไกล และมันควรจะเป็นอย่างไร
วันที่ยังเฝ้าคอยไขว่คว้า ลอยกันไปตามกาลเวลา
วันที่เรายังต้องเหนื่อยล้า วันที่ยังคงมีน้ำตา
พอแล้ว สายลมยังแผ่วพัดเรื่องราวผ่านมา
มากมาย และในที่สุดนั้นก็คงต้องลา
วันที่มันยังคงหนักหนา ไม่รู้ว่าอีกนานเพียงใด
ทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา วันที่ยังคงมีน้ำตา
ที่สวยงาม สลายไป ต้องวกวนอีกสักเท่าไร
ที่มีมา ที่เสียไป ต้องไขว่คว้าอีกนานไหม
พอแล้ว คงถึงเวลา มากมาย เหนื่อยล้า เหลือเกิน
Report lyrics