.

บนฟ้า Lyrics

ขึ้นไปบนฟ้า เพราะว่าอยากเจอใคร
ตลอดเวลาเฝ้าคิดถึง ในใจ

ขึ้นไปบนฟ้า ฉันแค่อยากเจอใคร
ตลอดเวลาข้ามขอบฟ้าแสนไกล
เธอคือความสุขที่ฉันมี ไม่อาจหวังให้มากกว่านี้
จะต้องการสิ่งใดมากมาย ฉันรู้ดี

ท้องน้ำที่กว้างใหญ่ ท้องฟ้าที่กว้างไกล
ใจฉันที่ว่างเปล่ายังคงเฝ้าคอย ไม่รู้จะเป็นเช่นไร
* สุดสายตาแสนไกล ไม่ต้องการ อื่นใด
ฉันเพียงแค่อยากเจอ ฉันเพียงแค่อยากเจอ (เธอเท่านั้น)

รอมานาน ไม่รู้ว่าเมื่อไร หากได้เจอก็คงจะดีใจ
รอมานานจนฉันนั้นต้องไป เมื่อมีเธอที่วนเวียนอยู่ในหัวใจ

(ซ้ำ *)

บินไปตามเส้นทาง ข้ามเวลาแห่งความเคว้งคว้าง
เพราะมีเธอที่เป็นจุดหมายปลายทาง ที่ใจยังคงหวัง
Report lyrics