.

นิยาย Lyrics

เหม่อมองดูหยาดฝนที่โปรยมาปะปราย
เหม่อมองดูชีวิตคล้ายดังนิยาย
บางคราวตัวของเรานั้นยังต้องเจอ
กับวันที่เลวร้าย
บางคราว ชีวิตเรานั้นยังต้องเรียน...รู้อีกมากมาย
เหม่อมองดูหยาดฝนที่โปรยมาปะปราย
เหม่อมองดูชีวิตคล้ายดังนิยาย
บางคราวตัวของเรานั้นยังต้องเจอ
กับวันที่เลวร้าย
บางคราว ชีวิตเรานั้นยังต้องเรียน...รู้อีกมากมาย
ฝนโปรยปราย ชีวิตดังนิยาย
บางคราวตัวของเรานั้นยังต้องเจอ วันที่เลวร้าย
บางคราวชีวิตเรานั้นยังต้องเรียน... รู้อีกมากมาย

ฝนโปรยปราย ชีวิตดังนิยาย
ฝนโปรยปราย ชีวิตดังนิยาย.. เย้อ

ทุกๆเรื่องราว ทุกความว่างปล่าว
ทุกๆเรื่องราว ทุกความปวดร้าว
ฝนโปรยปราย ชีวิตดังนิยาย
ฝนโปรยปราย ชีวิตดังนิยาย
Report lyrics