.

ฉันยังคงหายใจ Lyrics

แม้ต้องทรมาน ต้องร้าวราน
กับความเป็นไปที่ไม่ต้องการ
วันที่เราต้องแพ้และอ่อนแอ
ได้แต่แพ้มันไปทุกอย่าง
แม้นาทีสุดท้ายต้องพังทลาย
หมดแรงและยังทำใจไม่ได้
ทั้งที่เราต้องท้อ
กับการเฝ้ารอความเป็นจริงที่มันไม่ง่าย
แล้วทุกๆสิ่งที่ผ่านมา (ที่ผ่านไป)
แต่ฉันนั้นรู้ว่า
แต่ฉันยังคงหายใจ ทำทุกอย่างต่อไป
หนทางอีกแสนไกล
แม้สุดท้ายจะเป็นอย่างไรก็ตาม
แม้ไม่เหลืออะไรสักอย่าง
มีเพียงฉันและความอ้างว้าง
ทางข้างหน้าที่ยังต้องเดิน
วันพรุ่งนี้แม้มันจะหนักเหลือเกิน
แต่ฉันยังคงหายใจ (ไม่ว่ายังไง)
ทำทุกอย่างต่อไป (ไม่ว่าอย่างไร)
หนทางอีกแสนไกล (ไม่ว่ายังไง)
แม้สุดท้ายจะเป็นอย่างไรก็ตาม
Report lyrics