.

Ži a nechaj žiť Lyrics

Ži a nechaj žiť,
stále je dosť miesta.

Ži a nechaj žiť,
všetko chce rásť.
Ži a nechaj žiť,
nezacláňaj, nebráň.

Cháp aj iných.
Viac môžeš nájsť
Viac môžeš nájsť.
Sám môžeš nájsť.

Ži a nechaj žiť.
Miesto tu má každý.

Ži a nechaj žiť
Starec a strom.
Láska i hrom

Ži a nechaj žiť,
troška cháp aj iných.

Pri Tebe som.
Pri Tebe som.

Vždy s Tebou som.
Spoznáš to sám.

Nestratíš, ak dáš.
Čo je viac: Zobrať, dať.
Zisti sám.
Odpoveď poznám.
Nestratíš, ak dáš.
Uver mi: Viac je dať.
Sprav to rád.
Nestratíš.
Viac je dať.
Spoznáš to sám.

Ži a nechaj žiť,
stále je dosť miesta.

Ži a nechaj žiť,
všetko chce rásť.

Ži a nechaj žiť,
nezacláňaj, nebráň.
Cháp aj iných.
Viac môžeš nájsť
Viac môžeš nájsť.
Sám môžeš nájsť.

Nestratíš, ak dáš.
Čo je viac: Zobrať, dať.
Zisti sám.
Odpoveď poznám.

Nestratíš, ak dáš.
Uver mi: Viac je dať.
Sprav to rád.
Nestratíš.
Viac je dať.
Spoznáš to sám.

Nestratíš.
Nestratíš, ak dáš.
Uver mi: Viac je dať.
Sprav to rád.
Nestratíš.
Viac je dať.
Spoznáš to sám.
Report lyrics