.

โปรดอย่าตัดสินใจ Lyrics

โปรดอย่าตัดสินใจ.. หากจะจากฉันไป

โปรดอย่าตัดสินใจ อย่าเลย..
และในเวลานี้ เมื่อความรักเราเพิ่งเกิด

และเวลาที่เหลือ ไม่พร้อมจะยอมรับมัน

โปรดอย่าตัดสินใจ หากจะจากฉันไป

โปรดอย่าตัดสินใจ อย่าเลย

ก้อเพราะเทอไม่มั่นใจ หากวันนี้ไม่แน่ใจ

อย่าเลย โปรดอย่าทิ้งฉันไป ได้ไหม..

ในเวลานี้ จะไม่มีอะไร ย้อนคืน
โปรดอย่าตัดสินใจ หากจะจากฉันไป

โปรดอย่าตัดสินใจ อย่าเลย..

หากเทอไม่มั่นไม่ใจ โปรดจงรุ้ไว้ตอนนี้ ฉันเปนอย่างไร

อย่าตัดสินอะไร ลงแบบนี้เลย โปรดอย่าตัดสินใจ..

และหากฉันจะต้องการเทอกลับมา ไม่อาจฝืน
ย้อนคืน เทอขึ้นมา ในอีกครั้ง

( โปรดอย่าตัดสินใจ หากจะจากฉันไป

โปรดอย่าตัดสินใจ อย่าเลย

หากเทอไม่มั่นใจ ต่อจากนี้ ฉันไม่อาจ ขาดเทอ

อย่าตัดสินอะไร ลงแบบนี้เลย โปรดอย่าตัดสินใจ

เพราะทุกอย่างๆ ที่เหลือเมือ่ไม่มีเทอ

นั้นคือที่สุด ที่ฉันจะต้องเจอะเจอ ขอแค่โอกาส อีกสักที.. )
Report lyrics