.

อ๊ะ อ๊ะ อาย Lyrics

*โฟร์ : จะไม่รัก ไม่รักทำไมไม่บอกกันนะ ปล่อยฉันหมดฟอร์ม
มด : บอกว่ารักกับเธอ แต่เธอก็บอกกับฉัน ไม่คิดอะไรนะ

โฟร์ : ก็ดอกไม้ จดหมาย ข้อความที่ส่งมาหา ใครนะส่งมา
มด : เจอะอย่างเงี้ยประจำ เป็นใครใครก็ต้องคิด สักนิดว่าเธอรัก
**โฟร์+มด : เซ็งเลยที่ได้ยิน ว่าเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้น
***โฟร์ : แตกละเอียดเลยนะ หน้าเราก็แตกดังเพล้ง (อ๊ะอ๊ะอาย)
มด : แย่เลย เธอมาทำอย่างนี้ได้อย่างไร
โฟร์ : แย่เลย อย่าอย่าบอกใครนะ (อ๊ะอ๊ะ)
มด : อย่าอย่าบอกใครนะ
โฟร์+มด : อย่าอย่าบอกใครนะ อ๊ะอ๊ะอาย
อย่าบอกใครนะ อ๊ะอ๊ะอาย
อย่าบอกใครนะ อ๊ะอ๊ะอาย
อาย อาย อ๊าย อาย

(ซ้ำ *, **, ***, ***)
Report lyrics