.

ชั๊บ ชั๊บ ชั๊บ Lyrics

ชั๊บ ชั๊บ ชั๊บ ชั๊บ ชั๊บ ชั๊บ
ชั๊บ ชั๊บ ชั๊บ ชั๊บ ชั๊บ ชั๊บ

*โฟร์+มด : ลัลลัลลัลลา ลัลลัลลัลลา ต่อจากวันนี้ไม่มีเธอ
ลัลลัลลัลลา ลัลลัลลัลลา อยากไปให้ไกลให้ลืมเธอ
**โฟร์ : ออกไปมองฟ้า ก็ดีกว่ามองหน้าคนหลายใจ
มด : ไม่มีใครอยู่คนเดียวได้สบายดี
***โฟร์+มด : ตัดเลยตัดเลยชั๊บชั๊บชั๊บ ตัดให้ขาดเลยชั๊บชั๊บชั๊บ
โฟร์ : อย่าไปเสียใจ ร้องไห้อยู่เลย

โฟร์+มด : ตัดเลยตัดเลยชั๊บชั๊บชั๊บ ตัดให้ขาดเลยชั๊บชั๊บชั๊บ
มด : ให้พอซะที เดี๋ยวมันเปลืองหัวใจ

(ซ้ำ *, **, ***, ***, ***)
Report lyrics