.

เผชิญ Lyrics

อย่าปิดตัวเองกับวันไร้แสงดาวส่อง
อย่าบอกตัวเองว่าทางนั้นแสนยาวไกล
ไม่มีคำถามคำไหนที่ไร้คำตอบ
ทุกสิ่งรอบกายจะบอกกับเธอให้รู้
แสงตะวันคืนกลับเพื่อเหลือแสงจันทรา
คืนผ่านเวียนเพื่อวันใหม่ ที่รอให้เธอค้นหา

นับจากนี้ แม้โลกจะเปลี่ยนไป
ขอแค่เพียง เธอยอมรับมัน
และจากนี้ หากเธอต้องการฉัน
เดินร่วมทาง สู่ความฝัน
หากเธอเหนื่อยล้ากับปัญหาที่ไร้ทางออก
จะยังมีฉันจับมือเธอไว้อย่างนี้

แสงตะวันคืนกลับเพื่อเหลือแสงจันทรา
รอเผชิญเรื่องราวใหม่ๆ ที่รอให้เราค้นหา

นับจากนี้ แม้โลกจะเปลี่ยนไป
ขอแค่เพียง เธอยอมรับมัน
และจากนี้ เธอจะมีฉัน เดินร่วมทาง สู่ความฝัน
แสงตะวันคืนกลับเพียงเหลือแสงจันทรา
โลกจะเปลี่ยนสักเท่าไร เพียงแค่เราค้นหา

นับจากนี้ แม้โลกจะเปลี่ยนไป
ขอแค่เพียง เธอยอมรับมัน
และจากนี้ เธอจะมีฉัน เดินร่วมทาง สู่ความฝัน
Report lyrics