.

사랑을 못해 이별을 못해 Lyrics

사랑이 그렇지 어김없이 그렇지 다시 날 떠나려하죠
ซา ราง งี คือ รอ จี ออ กิม ออบ ชี คือ รอ จี ทา ชี นัล ตอ นา รยอ ฮา จโย
ความรัก...ได้จากฉันไปอีกครั้งและอีกครั้ง เป็นแบบนี้เสมอไป
이별이 그렇지 어김없이 그렇지 사랑을 데려가네요
อี บยอ รี คือ รอ จี ออ กิม ออบ ชี คือ รอ จี ซา ราง งึล เท รยอ กา เน โย
ลาก่อนคำว่ารักที่จากฉันไปอย่างนี้ คำว่ารักที่มันไม่แน่นอนกับฉัน
왜 날 떠나려하죠 그대맘을 알수 없어
แว นัล ตอ นา รยอ ฮา จโย คือ แด มา มึล อัล ซู ออบ ซอ
ทำไมฉันจึงไม่สามารถเดินออกจากหัวใจของคุณได้เลย
바보처럼 길잃은 아이처럼 참았던 눈물만이 흐르네
พา โบ ชอ รอม คี ริล ลึน อา อี ชอ รอม ชา มัซ ดอน นุน มุล มา นี ฮือ รือ เน
ฉันนั้นราวกับคนโง่ที่หลงทาง ราวกับเด็กน้อยที่เอาแต่ร้องไห้ เพราะคุณ

* 화장을 다시 고쳐도 내 눈물로 번지고 말죠
ฮวา จัง งึล ทา ชี โค ชยอ โด แน นุน มุล โร พอน จี โก มัล จโย
ฉันแต่งหน้าให้สวยอีกครั้ง เพื่อที่จะลบรอยน้ำตาเหล่านั้นออกไป
얼룩진 모습이 싫어 그대 얼굴 보지못했죠
ออล รก จิน โม ซือ บี ชิล ลอ คือ แด ออล กุล โพ จี มซ แฮซ จโย
ฉันไม่ได้เกลียดหน้าของคุณที่ปรากฏในหัวสมองของฉันอยู่ตลอด
울기는 싫은데 마지막 내 모습 못나지 않게
อุล กี นึน ชิล ลอ เด มา จี มัก แน โม ซึบ มซ นา จี อัน เก
สุดท้ายแล้วฉันไม่ต้องการที่จะร้องไห้เมื่อคุณนั้นเดินจากไป
웃고 싶은데 그러지 못해 미안해
อุซ โก ชิพ พึน เด คือ รอ จี มซ แฮ มี อัน แฮ
ฉันต้องการที่จะหัวเราะ แต่ว่าก็ทำไมได้ ฉันขอโทษ
정말 좋았는데 널 떠 날 수있을까 아직 널 사랑하는데
ชอง มัล โช ฮัซ นึน เด ตอ นัล ซู อิซ ซึล กา อา จิก นอล ซา ราง ฮา นึน เด
ฉันคิดว่าฉันยังชอบคุณอยู่ แม้ว่าคุณจะจากฉันไปแล้ว แต่ฉันก็ยังรักคุณอยู่เหมือนเดิม
안가면 안되나요 정말 이러긴 싫은데
อัน กี มยอน อัน ดวี นา โย ชอง มัล อี รอ กิน ชิล ลึน เด
ถ้าหากว่าคุณไม่รู้ ฉันไม่ต้องการให้เรื่องมันวุ่นวายแบบนี้
바보처럼 떼쓰는 아이처럼 참았던 눈물만이 흐르네
พา โบ ชอ รอม เต ซือ นึน อา อี ชอ รอม ชา มัซ ดอน นุน มุล มา นี ฮือ รือ เน
ฉันนั้นราวกับคนโง่ที่หลงทาง ราวกับเด็กน้อยที่เอาแต่ร้องไห้ เพราะคุณ

REPEAT *

매일 전화해서 날 챙겨주고 아빠처럼 감싸준 그대였죠
แม อิล ชอน ฮวา แฮ ซอ นัล แชง กยอ จู โก อา ปา ชอ รอม คัม ซา จุน คือ แด ยอซ จโย
คุณสามารถโทรหาฉันได้ทุกวัน เหมือนกับพ่อที่คอยดูแลเธอ
(ประมาณว่าโทรมาหาได้เหมือนพ่อของฉันเลยอะไรประมาณนี้)
이제는 안되겠죠 내 일부터 우린 남일텐데 모른척하며 그렇게 살아야겠죠
อี เจ นึน อัน ดวี เกซ จโย แน อิล บู ทอ อู ริน นา มิล เทน เด โม รึน ชอก ฮา มยอ คือ รอค เค ซา รา ยา เกซ จโย
ตอนนี้ฉันจะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้ด้วยการที่ไม่มีคุณอยู่ และเราจะไม่มีการทะเลาะกันอีก
입술을 막아보아도 내 입술로 새어나오죠
อิบ ซู รึล มา กา โบ อา โด แน อิบ ซุล โร แซ ออ นา โอ จโย
ริมฝีปากหยุดการรับรู้ ริมฝีปากของฉันกำลังแตกแห้ง
가지마 이 한마디가 자꾸자꾸 새어나오죠
คา จี มา อี ฮัน มา ดี กา ชา กู ชา กู แซ ออ นา โอ จโย
ไม่สามารถเอื้อนเอ่ยคำใดๆ ออกมาได้อีกครั้งและอีกครั้ง
붙잡기 싫은데 떠나는 발걸음 어렵지 않게
พึล จับ กี ชิล ลึน เด ตา นอ นึน พัล กอ ลึม ออ รยอบ จี อัน เก
การเหนี่ยวรั้งเธอที่กำลังเดินจากฉันไปนั้นมันช่างยากเย็นเหลือเิกิน
웃는 얼굴로보 내 지 못해 미안해
อุซ นึน ออล กุล โร โบ แน จี มซ แฮ มี อัน แฮ
ฉันขอโทษ ที่ฉันไม่สามารถมีใบหน้ายิ้มแย้มได้อีก
사랑을 못해 이별을 못해 미안해
ซา ราง งึล มซ แฮ อี บยอ รึล มซ แฮ มี อัน แฮ
ฉันไม่สามารถรักเธอได้ แต่ก็ไม่สามารถเลยคำลากับเธอได้เหมือนกัน ฉันขอโทษ
Report lyrics