.

คอย Lyrics

คิดถึงวันคืนที่เคยฝัน คิดถึงที่เคยผูกพัน
คิดถึงเวลาที่เธอและฉันอยู่ใกล้
คิดถึงเมื่อวันที่จาก ที่ร้างเธอไปแสนไกล
คิดถึงที่ไร อยากให้วันคืนหวนมา
เฝ้าคิดถึงเธออยู่ตรงนี้ ในที่ที่เราห่างไกล
เฝ้าคิดรอคอยว่าวันไหน จะเจอ
ถึงแม้เวลาจะเปลี่ยน ชีวิตดำเนินหมุนเวียน
แต่ฉันยังรออยู่ เฝ้าคอยเธอเสมอ

เนิ่นนานเท่าไหร่ยังรอ เนิ่นนานไม่เคยเหนื่อยล้า
เนิ่นนานเท่าไหร่ ยิ่งนานเท่าไหร่
ที่ว่างในใจดวงนี้ยังมีให้เธออยู่
คอยเธอจะหวนกลับมา หัวใจยังคอยทุกเวลา
เนิ่นนานเท่าไหร่ ฉันคอยเธออยู่มาคู่กัน
ถึงแม้เวลาจะเปลี่ยน ชีวิตดำเนินหมุนเวียน
แต่ฉันยังรออยู่ เฝ้าคอยเธอเสมอ

เนิ่นนานเท่าไหร่ยังรอ เนิ่นนานไม่เคยเหนื่อยล้า
เนิ่นนานเท่าไหร่ ยิ่งนานเท่าไหร่
ที่ว่างในใจดวงนี้ยังมีให้เธออยู่
คอยเธอจะหวนกลับมา หัวใจยังคอยทุกเวลา
เนิ่นนานเท่าไหร่ ยังคอยเธอ
เนิ่นนานเท่าไหร่ยังรอ เนิ่นนานไม่เคยเหนื่อยล้า
เนิ่นนานเท่าไหร่ ยิ่งนานเท่าไหร่
ที่ว่างในใจดวงนี้ยังมีให้เธออยู่
คอยเธอจะหวนกลับมา หัวใจยังคอยทุกเวลา
เนิ่นนานเท่าไหร่ ฉันคอยเธออยู่มาคู่กัน
Report lyrics
Top Coupe Lyrics