.

ไม่อยากให้เธอจากไป Lyrics

รู้ก็รู้ว่าเธอต้องไป ฉันรู้ทุกๆอย่าง
ที่ผ่านมานั้น ช่างเป็นดังฝัน จดจำไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย
ก็เวลาที่มีมันน้อยเกินไป ไม่อยากต้อง say good bye
อยากหยุดเวลาเอาไว้ ไม่ให้เธอไปจากฉัน
ไม่อยากให้เธอจากไป ไม่อยากต้องมาร้องไห้
ไม่อยากจะเสียเธอไป ฉันคงทำใจไม่ได้
ไม่อยากจะปลอบหัวใจ ฉันรับไม่ไหว กับคำว่าสุดท้าย
แต่ยังไงฉันคงฉุดรั้งเธอไม่ได้
ฉันไม่คิดว่าต้องเผื่อใจ ฉันให้เธอหมดทุกอย่าง
แต่ความเป็นจริงคือเธอต้องไปแล้วฉันควรทำอย่างไร
ก็เวลาที่มีมันน้อยเกินไป ไม่อยากต้อง say good bye
อยากหยุดเวลาเอาไว้ ไม่ให้เธอไปจากฉัน

ไม่อยากให้เธอจากไป ไม่อยากต้องมาร้องไห้
ไม่อยากจะเสียเธอไป ฉันคงทำใจไม่ได้
ไม่อยากจะปลอบหัวใจ ฉันรับไม่ไหว กับคำว่าสุดท้าย
แต่ยังไงฉันคงฉุดรั้งเธอไม่ได้
Report lyrics